Villkorslöst skapande

Vi lever i tider då alltfler personer vill uttrycka sig själva genom konst. Många har kommit att se det som en given chans till såväl självförverkligande som att få uppmärksamhet från omgivningen. Och vad man än har för ambitioner med konst så är det i många fall ett givet sätt att uppnå bättre harmoni i sin egen vardag. För när man skalar bort all glamour så handlar konsten i grund och botten om ett personligt uttryck. Och för att det ska bli bra måste man alltid vara ärlig med sig själv.

En förutsättning för att ens egna konst ska resonera med omvärlden är att man är villig att faktiskt uttrycka sig själv på ett sätt som är både ohämmat och villkorslöst. Genom att inte lägga band på sina konstyttringar så får man en spännande chans att verkligen möta andra människor på en personlig nivå. För när andra tar del av vår konst, så uppstår en sorts tyst kommunikation som bara fungerar om konstyttringen härstammar från en ärlig plats.

Oavsett om man väljer att sätta skiljelinjen mellan villkorslöst och villkorat uttryck vid det kommersiella, eller om man har andra gränser, så är det oerhört viktigt att man låter sin sanna röst få fritt flöde i sin kost. Vi uppmuntrar alla att glömma bort det planerade resultatet, och istället uttrycka sig här och nu. För då kommer den sanna konsten fram. Vi är även säkra på att denna sorts konst uppskattas i mycket större utsträckning, och gör mycket mer avtryck i folks minnen.