Stora eller små posters

Något som man förr eller senare måste ta ställning till är vilken storlek på posters som man egentligen föredrar. Särskilt om man trycker sin egen konst, då storleken på trycket i många fall är en lika viktig del av hur verket uppfattas som vad det egentligen avbildar. Ett vanligt förekommande påstående är att mediet är lika viktigt som alstret. Och just detta har för många visat sig vara mer än sant, då det inte längre går att särskilja vad som skapas från hur det framställs.

Detta har även gjort att man ofta undermedvetet påverkas av vilket medium man väljer att använda. Om man sysslar med fotokonst så spelar det stor roll huruvida man jobbar digitalt eller med traditionell film, och om man sysslar med film så är skillnaden enorm huruvida man skapar för sociala medier eller för något annat sammanhang.

Därför föreslår vi att man funderar lite extra mycket på i vilket sammanhang ens bildkonst kommer att visas. Handlar det om posters så bör man därmed grubbla på om det man skapar gör sig bäst när det uppfattas stort, eller om det är ett verk som i större utsträckning bör upplevas på ett mindre och lite mer intimt sätt.

Denna sorts funderingar är enormt viktiga om man vill vara säker på att få full kontroll över vilka intryck man förmedlar. Och det är sällan en bra idé att låta slumpen styra. Åtminstone inte om man vill vara säker på att man väcker exakt den sorts känslor som man ämnar förmedla med sin konst.